Hyresregler

Allmänt

Tredenborgs Camping tillämpar Camping Key Europe, vilket innebär att alla campinggäster skall vara försedda med detta kort.
Innehar man ej kortet kan man lösa ett på plats vid incheckning eller köpa direkt på camping.se.

Priserna för Camping Key Europe 2017 är (inkl moms):
» Giltighetsmärke över disk 160 kr
» Kort online (Camping.se) 150 kr

Vid bokning

Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse/faktura som sändes till gästen via post eller e-post. Slutlikvid för bokningen skall erläggas senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall betalning ske direkt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan erhållas mot avgift om 200 kronor/objekt för bokning av stugor och camping som omfattar fler än 3 dagar.
Vid avbokning med avbeställningsskydd återbetalas hela det inbetalade hyresbeloppet med avdrag för bokningsavgiften.
​​​​​​​Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18.00 dagen före ankomst.

Vid avbokning utan avbeställningsskydd

Vid avbokning utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.

Ändring av bokning

Ändringar i bokning som innebär annan tidpunkt eller annat objekt är att betrakta som avbokning och ny bokning. Vid större ändringar i bokningen har vi rätt att ta ut ändringsavgift. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta gästen till likvärdigt boende. Sent bokat, ej betalt, objekt hålles för gästen, såvida inte annat avtalats, fram till klockan 18.00 ankomstdagen. Ankomster senare än klockan 18.00 skall meddelas receptionen.

Incheckning

Kan ske efter kl 12.00 på  campingtomter och efter kl 14.00 i stugor. Sena ankomster skall meddelas receptionen.

Utcheckning

Senast 12.00 för både campingtomter och stugor. Vid förlängt boende på campingtomts/stuga var god kontakta receptionen i god tid dock senast 11.00 dagen innan dag. Vid försenad utcheckning äger Tredenborgs camping rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.

Betalning

Förhandsbokningar skall, om inte annat avtalats, vara betalda innan ankomst. För stugor gäller alltid förhandsbetalning. För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäster är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott.